Ny VD till Digital Poster

Vi rekryterar ny VD – Välkommen till gänget Marcus! Beslutet att ta in Marcus kommer då vi går in i en expansionsfas. En fas där Henrik berättar att han vill fokusera på att hitta nya möjligheter för Digital Poster som ägare och affärsutvecklare.

"Det är fantastiskt roligt att Marcus tar över som VD. Hans bakrund och kompetens inom ledarskap passar perfekt inför den utvecklingsfas Digital Poster påbörjar. Min roll blir istället att utveckla befintliga affärsområden samt att identifiera nya trender och möjligheter."

Marcus kommer bygga vidare på interna rutiner då vi planerar att växa, men även lokalt varumärkesbyggande är en viktig del av rollen enligt Marcus själv.

"Jag ser verkligen fram emot att ta bolaget till nästa steg i utvecklingen både ur ett tillväxt- men även varumärkesperspektiv."